Ayrıntılı Konu Bilgileri
Sayfa BaşlığıKonu: şehrinizin ismi nereden geliyor
Mesaj SayısıMesaj Sayısı: 10 cevap var
OkumaGösterim: 2246
Google Özel Arama

Gönderen Konu: şehrinizin ismi nereden geliyor  (Okunma sayısı 2246 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  adada hayat

 • Sevdalı Üye
 • *****

 • İleti: 1130
 • Nerden: izmir
 • Rep: +41/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • AĞLAMA KALBİM
  • Profili Görüntüle
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« : 29 Aralık 2008, 16:10:49 »


 
Van

Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre“Şahmirankent” adı verildi. Daha sonra Persler döneminde buraya Vanadında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onunadı verildi.

Uşak

Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı rivayetleregöre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiğisöylenmiştir.

Urfa

Eski adı “Orhoe veya Orhai”dir. Dah sonra Araplar tarafından “R”yaçevrilmiştir. Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup Ryani güneş demektir. Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafındankuruldu.

Tekirdağ

Adını, kıyı boyunca uzanan Tekirdağlarından almıştır.

Tokat

Eski adı “Komana Pontika”idi. Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir.

Trabzon

“Trapezus” sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe’dir.

Tunceli

Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir.

Sakarya

Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır

Samsun

Eski adı “Amisos”dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir.

Sivas

Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır.

Siirt

Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiğisöylenir. Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuşşeklidir.

Rize

Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.

Ordu

Eski adı “Kotyora”dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.

Niğde

İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehreisimlerini vermişler. Arap kaynakları şehre “Nekide veya Nikde”demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.

Nevşehir

Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı “Muşkara” idi. Dahasonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehiranlamında Nevşehir adını verdi.

Malatya

Hititler döneminde buranın adı “Meliddu”dur. Halk tarafından Malatya olarak değişmiştir.

Manisa

Yunanca Magnesya’dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.

Mardin

Mardin adı Süryanice’de Marde’den geldiği rivayet edilir. Romalılar“Maride” Araplar ise “Mardin” adını vermişlerdir. Diğer bir rivayetgöre ise kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit –görmek kelimesindengeldiği söylenmiştir.

Muğla

Eski adı “Mobolla”’dır. Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir.

Muş

Bir rivayete göre süryanice’deki suyu bol anlamına glene Muşa’dan diğerbir rivayete göre ise Şehrin kurucusu “Muşet’den gelmiştir

Karaman

İlk ismi Laranda’dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi.Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adıverildi.

Kahramanmaraş

Asıl adı Markasi’dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir. Kurtuluşsavaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarındanmeclis tarafından ll Şubat 1922’de kahraman ünvanı verildi.

Kars

MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı şehre karsadı verilmiştir. Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yünündenyapılan elbise veya şal kuşağı anlamına gelir.

Kastamonu

Şehrin eski adı “Tumana”dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavimyerleşti. İşte Kastamonu Gas ve Tuman’ın birleşmesinden meydanagelmiştir.

Kayseri

Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. Yaniİmparator şehri anlamına gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk arasındayayıldı

Kırşehir

Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

Kocaeli

Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi.

Konya

İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paulburayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti.Bu nedenle Hıristiyanlar ona, “İsa’nın tasviri” anlamına gelen“ikonyum” adını verdiler. Abbasiler burayı alınca “Kuniye’ye”çevirdiler. Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi.

Kütahya

Frigler buraya “Katyasiyum veya Katiation” adını vermişlerdir. Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir

İstanbul

MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.
Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla “Antion” olarak anıldı.
Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendiadını verdi. Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” adı verildi. Araplar“Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” demişlerdir. Daha sonra buismin kısaltılmış şekli olan “Stin-polis” deyimi kullanıldı. İşteİstanbul bu “Stin-Polis” şehrinden türetildi.
Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında “İslambol” adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.

İzmir

Şehrin asıl adı “Smyrna”dır. İzmir kelimesi smyrna’nın halk arasındakikullanış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs KralıKinyras’ın kızı Smyra’dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli’dir. Kimikaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil,Amazonlar’dır. (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir.

Gaziantep

Şehrin eski adı Ayıntab’dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir. Halkbunu Antep olarak değiştirmiştir. Halk Kurtuluş savaşında Fransızlarakarşı başarılı bir savaş verince 6 Şubat 1921’de çıkartılan bir yasaylaGazi ünvanı verildi.

Gümüşhane

Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre Gümüşhane denilmiştir

Edirne

Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için şehir“Hadrianopolis” dını alır. Hadrianus’un şehri anlamına gelen bu sözcük,sonradan değşimlere uğrayarak Edirne halini aldı.

Elazığ

1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradakipadişah Abdülaziz’in onuruna “Mamuretülaziz” adı verildi. Bu ismi uzunbulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ’a çevrildi.

Elazığ

Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir. Buranın eski adı Eriza’dır.

Erzurum

Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir. Diğer birrivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir. Erzen darıdemektir. Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.

Eskişehir

Eski adı Doylaion’dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi. 1175yılında burasını Bizans geri aldı. Kılıçarslan bu şehri daha sonra gerialınca, ona “Bizim eski Şehrimiz” anlamına gelen Eski Şehir adını verdi.

Diyarbakır

Bakır ülkesi anlamına gelmektedir. Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir’dir.Bekir’in memleketi anlamına gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va’il adlıArap göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır.Diyarbakır’ın eski adı Amid veya Amed’dir. Gelen veya bizim anlamınagelir. Dede Korkut kitabında Amid’e Hamid de denilmiştir.

Denizli

Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İl eski Türkçe’deülke, memleket anlamına gelir. Yani deniz memleketi denilir.Bir diğerrivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir. Bu da bölgede domuzçokluğundan kaynaklanmaktadır.

Çanakkale

Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz’daki şehir ve kasabalarınen büyüğü ve il merkezidir. Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerindekurulmuştur. Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır. Bugünküismini buradan alır.

Çankırı

İlkçağda “Gangra” kalesinin eteğinde kuruldu. İsmini Gangra kalesindenalan Çankırı’ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.

Çorum

Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir. Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

BURSA

Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)

BURDUR

Eski adı Askaniya’dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır.

BOLU

Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi.Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polisdediler. Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.

BİTLİS

Kimi tarihçilere göre, “Bageş” ya da “Pagiş” sözcüklerinden türemiştir.Kimilerine göre de Büyük İskender’in komutanı “Lis” ya da “Badlis”burada bir kale kurmuş. Bitlis sözcüğü bu komutanın ismindenkaynaklanıyormuş.

BİNGÖL

Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi.

BİLECİK

Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.

BAYBURT

Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı “Paypert” ya da “Pepert” idi. Bayburt adı buradan gelmektedir.

BALIKESİR

Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio’dan türediğisanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çokanlamına gelir. Çünkü Kesir Arapça’da çok anlamına gelmektedir

AĞRI

İsmi sınırları içindeki “Ararat” dağından alır. Çok eski çağlardayeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamberbütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslamkaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı)dağına kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.

AKSARAY

Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetlerve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şelir “Aksaray” adını işte bubeyaz saraydan aldı.

AMASYA

Amasya şehrini tarihçi Strabon’a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen “Amasesia” ismini verdi.

AYDIN

İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Anadolu beylerinden AydınoğluMehmet bey’den aldı. Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.

ARTVİN

İskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü iskitçe’dir.

ANTALYA

MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehirönceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonrabu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.

ANKARA

İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göreAnkara sözü Farsça “Üzüm” anlamına gelen Engür’den, ya da Yunanca’daKoruk anlamına gelen”Aguirada’dan türemiştir.
Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki “Eğmek” anlamına gelen Ank ya daSankskritçe de; “Kıvrıntı”,, anlamına gelen ankaba’dan veya Latince’dençengel anlamına gelen uncus’dan türediği ileri sürülmektedir. Frigdilinde Ank “engebeli, karışık arazi anlamına gelir.” Şehrin diğerisimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare,Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

ANTAKYA

MÖ 300 yıllarında Makedonya Kralı Seleukoz bu yörede Antakya’yı kurduve şehre babasının ismi olan Antiokhia adını verdi. Zamanla büyüyenkent, başkent halini aldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyon türkülerinde sık sık “Hisar” sözcüğü geçer. “Hisarın bedenleriçevirin gidenleri” Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sıkyinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklularuzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. “Hisar” kuşatmaanlamına gelir. Acılarla elde edilen yere “Karahisar” dediler ve orada,kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyonyetiştirlmeye başlayınca, Karahisar’ın başına bir de Afyon eklendi veşehir “Afyonkarahisar” adını aldı.

ADAPAZARI

Bu ilimize Adapazarlılar kasaca Ada der. Çünkü Sakarya ve Çark suyuarasında yer alan şehir, tıpkı bir adayı andırır. “Pazar sözünegelince: Burası onyedinci yüzyılda yörenin Pazar yeriydi. İşte,Adapazarı bu iki sözcüğün “Ada” ve “Pazar” sözcüklerinin birleşmesindenoluştu. Adapazarı, Sakarya ilimizin merkezidir 
NEFSİNLE ŞEYTANA CİHAD AÇARSAN;
HER HAYIRLI İŞE KOŞARSAN;
MUHAMMED AŞK`IYLA TUTUŞUP YANARSAN;
BİR BESMELE ÇEK KALBTEN

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


بسم الله الرحمن الرحيم

  sevdaligul

 • Administrator
 • *

 • İleti: 13121
 • Nerden: Konya
 • Rep: +6511/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • GüLe SeVDaLı Bir GeNç
  • MSN Messenger - sevdaligul@gmail.com
  • Profili Görüntüle GüLe SeVDaLı BiR GeNçLiK
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #1 : 29 Aralık 2008, 17:42:44 »
Alıntı
Konya

İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paulburayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti.Bu nedenle Hıristiyanlar ona, “İsa’nın tasviri” anlamına gelen“ikonyum” adını verdiler. Abbasiler burayı alınca “Kuniye’ye”çevirdiler. Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi.


bilgiler  için teşekkurler arkadaşım
Aklımdaki sensin
Fikrimdeki Sen
Sen tekderdimsin
Gülüm Benim

  adada hayat

 • Sevdalı Üye
 • *****

 • İleti: 1130
 • Nerden: izmir
 • Rep: +41/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • AĞLAMA KALBİM
  • Profili Görüntüle
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #2 : 29 Aralık 2008, 19:29:08 »
ben teşekkür edrim
NEFSİNLE ŞEYTANA CİHAD AÇARSAN;
HER HAYIRLI İŞE KOŞARSAN;
MUHAMMED AŞK`IYLA TUTUŞUP YANARSAN;
BİR BESMELE ÇEK KALBTEN

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


بسم الله الرحمن الرحيم

  orkide

 • Özel Üye
 • *

 • İleti: 5263
 • Nerden: Almanya
 • Rep: +1521/-1
 • Cinsiyet: Bayan
  • Profili Görüntüle
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #3 : 29 Aralık 2008, 19:57:16 »
Benim alintilamam gereken yeri sevdaligül belirlemis.
Güzel bir paylasim emegine saglik güle sevdali.
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

            AÇIK KALPLE KONUŞAN DÜŞMAN, İÇİNDEN PAZARLIKLI DOSTTAN DAHA iyidir.

  adada hayat

 • Sevdalı Üye
 • *****

 • İleti: 1130
 • Nerden: izmir
 • Rep: +41/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • AĞLAMA KALBİM
  • Profili Görüntüle
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #4 : 29 Aralık 2008, 20:16:17 »
ben teşekkür edrim
NEFSİNLE ŞEYTANA CİHAD AÇARSAN;
HER HAYIRLI İŞE KOŞARSAN;
MUHAMMED AŞK`IYLA TUTUŞUP YANARSAN;
BİR BESMELE ÇEK KALBTEN

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


بسم الله الرحمن الرحيم

  ђ๏Ŧєєz

 • Özel Üye
 • *
 • Avatar Yok

 • İleti: 6692
 • Nerden: eksi25 - Erzurum
 • Rep: +586/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • MSN Messenger - hofeez@sevdaligul.com
  • Profili Görüntüle E-Posta
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #5 : 29 Aralık 2008, 20:54:37 »
Bu güzel genel kültür bilgilerini bizlerle paylaştığın için teşekkürler güle sevdalı.
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2008, 20:59:20 Gönderen: ђ๏Ŧєєz »

  adada hayat

 • Sevdalı Üye
 • *****

 • İleti: 1130
 • Nerden: izmir
 • Rep: +41/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • AĞLAMA KALBİM
  • Profili Görüntüle
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #6 : 29 Aralık 2008, 20:58:02 »
ben teşekkür edrim
NEFSİNLE ŞEYTANA CİHAD AÇARSAN;
HER HAYIRLI İŞE KOŞARSAN;
MUHAMMED AŞK`IYLA TUTUŞUP YANARSAN;
BİR BESMELE ÇEK KALBTEN

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


بسم الله الرحمن الرحيم

  S@H!N

 • Sevilen Üye
 • **

 • İleti: 76
 • Nerden: GüLLeR DiYaRı
 • Rep: +3/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle Hepimizin Ortak Noktası
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #7 : 29 Aralık 2008, 23:04:40 »
bi açık buldum benim yaşadığım il yok arasında Isparta yanii  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

  PERİ

 • Bayan Administrator
 • *

 • İleti: 4321
 • Rep: +323/-1
 • Cinsiyet: Bayan
 • evli ve çocuklu
  • Profili Görüntüle www.sevdaligul.com
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #8 : 30 Aralık 2008, 01:00:25 »
         
                  teşekkürler

  adada hayat

 • Sevdalı Üye
 • *****

 • İleti: 1130
 • Nerden: izmir
 • Rep: +41/-2
 • Cinsiyet: Bayan
 • AĞLAMA KALBİM
  • Profili Görüntüle
 • Çevrimdışı
şehrinizin ismi nereden geliyor
« Yanıtla #9 : 31 Aralık 2008, 14:55:19 »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
bi açık buldum benim yaşadığım il yok arasında Isparta yanii  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

anaaaaaaaaaa ben neyapayım ben yazmadımya bende bir yerde gördüm siteye ekledim   Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
NEFSİNLE ŞEYTANA CİHAD AÇARSAN;
HER HAYIRLI İŞE KOŞARSAN;
MUHAMMED AŞK`IYLA TUTUŞUP YANARSAN;
BİR BESMELE ÇEK KALBTEN

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


بسم الله الرحمن الرحيم


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
848 Gösterim
Son İleti 30 Eylül 2007, 23:01:04
Gönderen: ђ๏Ŧєєz
1 Yanıt
1004 Gösterim
Son İleti 06 Kasım 2007, 15:18:50
Gönderen: PERİ
1 Yanıt
991 Gösterim
Son İleti 20 Aralık 2008, 16:39:30
Gönderen: tugra58
0 Yanıt
1351 Gösterim
Son İleti 21 Aralık 2008, 21:59:28
Gönderen: sevdaligul
0 Yanıt
973 Gösterim
Son İleti 07 Mart 2009, 23:18:40
Gönderen: orkide

web hosting Domain Web
İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan sevdaligul.com forum sitemizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. sevdaligul.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler sevdaligul@gmail.com  adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde sevdaligul.com  yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.