Ayrıntılı Konu Bilgileri
Sayfa BaşlığıKonu: ADIM ADIM ERKEK KADIN ESITLIGI
Mesaj SayısıMesaj Sayısı: 0 cevap var
OkumaGösterim: 867
Google Özel Arama

Gönderen Konu: ADIM ADIM ERKEK KADIN ESITLIGI  (Okunma sayısı 867 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  orkide

 • Özel Üye
 • *

 • İleti: 5263
 • Nerden: Almanya
 • Rep: +1521/-1
 • Cinsiyet: Bayan
  • Profili Görüntüle
 • Çevrimdışı
ADIM ADIM ERKEK KADIN ESITLIGI
« : 14 Aralık 2007, 00:24:34 »


 
____________________________________________________________________________________________

..Adim Adim Kadin Erkek Esitliði


1843 Tibbiye mektebi bünyesinde kadinlar ebelik eðitimi almaya basladi.

1847 Kiz ve erkek çocuklara esit miras hakki taniyan irade-i Seniye yayimlandi.

1856 Köle ve cariye alinip satilmasi yasaklandi.

1858 Arazi Kanunnamesinde mirasin kiz ve erkekler arasinda esit olarak paylastirilacaði hükmü yer aldi. Böylece kadinlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkini kazandi.

1858 Kiz Rüstiyeleri açildi.

1869 Kadinlar için ilk sürekli yayin olarak nitelenen (haftalik) Terakk-i Muhadderat dergisi yayimlandi.

1869 Kizlarin eðitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayimlandi.

1870 Kýz öðretmen okulu Dar-ül Muallimat açildi.

1871 Mecelle'nin (Osmanli Medeni Kanunu) uygulanmasi için çikarilan Hukuk-i Aile Kararnamesi ile; evlilik sözlesmesinin resmi memur önünde yapilmasi, evlenme yasinin erkeklerde 18, kadinlarda 17 olmasi, zorla evlendirmelerin geçersiz sayilmasi düzenlendi.

1876 Kanun-i Esasi (ilk Anayasa) kabul edilerek temel haklar düzenlendi. Kiz ve erkekler için ilköðretim zorunlu hale getirildi.

1897 Kadinlar ücretli isçi olarak çalismaya basladi.

1913 Kadinlar ilk kez devlet memuru olarak çalismaya basladi.

1914 Kadinlar tüccarlik ve esnafliða basladi.

1914 Inas Darülfünunu adi altinda kizlar için bir yüksek öðretim kurumu açildi.

1921 Darülfünunda karma öðretime geçildi.

1922 Yedi kiz öðrenci Tip Fakültesine kayit yaptirarak eðitime basladi.

Haziran 1923 Nezihe Muhittin'in baskanliðinda ilk kadin partisi olan Kadnlar Halk Firkasi'nin kurulmasi girisiminde bulunuldu, kadinlara oy hakki tanimayan 1909 tarihli Seçim Kanunu gereðince valilikçe partinin kurulusuna onay verilmediðinden derneklesmeye gidildi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilaniyla birlikte kadinlarin kamusal alana girmesini saðlayan yasal ve yapisal reformlar hizlandi.

3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öðrenim Birliði) çikarildi. Böylece eðitim laiklestirilerek tüm eðitim kurumlari Milli Eðitim Bakanliðý'na baðlandi. Kiz ve erkekler esit haklarla eðitim görmeye baþladý.

17 Þubat 1926 Türk Medeni Kanunu'nu kabul edildi. Kanun ile erkeðin çok esliliði ve tek tarafli bosanmasina iliskin düzenlemeler kaldirildi, kadinlara bosanma hakki, velayet hakki ve mallari üzerinde tasarruf hakki tanindi. 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazetede yayimlanan kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüðe girdi.

1930 Belediye yasasi çikarildi. Yasa ile kadinlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakki tanindi.

1930 Kadýn ve çocuklarin korunmasina iliskin ilk düzenleme Umumi Hifzisihha Kanunu ile yapildi.

1930 Doðum izni düzenlendi.

10 Haziran 1933 Kiz çocuklarýna mesleki eðitim vermek amaciyla Kiz Teknik Öðretim Müdürlüðü kuruldu.

26 Ekim 1933 Köy Kanunu'nda deðisiklik yapilarak kadinlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme haklari verildi.

5 Aralýk 1934 Anayasa deðisikliði ile kadinlara seçme ve seçilme hakki tanindi.

8 subat 1935 Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem seçimleri sonucunda 17 kadin milletvekili ilk kez meclise girdi, ara seçimlerde bu sayi 18'e ulasti.

8 Haziran 1936 is Kanunu yürürlüðe girdi. Kadinlarin çalisma hayatina düzenleme getirildi.

1937 Kadinlarin yeraltinda aðir ve tehlikeli islerde çalistirilmasi 1935 tarihli 45 sayili ILO sözlesmesi ile yasaklandi.

1945 Analik sigortasi (doðum yardimi) 4772 sayili yasa ile düzenlendi.

1949 Yaslilkk sigortasinin kadin ve erkekler için esit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayili yasa ile saðlandi.

1950 Ilk kadin belediye baskani (Müfide Ilhan) Mersin'den seçildi.

1952 Saðlik Bakanliði bünyesinde ana çocuk saðliði hizmetleri verilmeye basladi.

1965 Gebeliði önleyici araçlarin satis ve daðýtiminin serbest birakimasini ve tibbi zorunluluk halinde kürtaj hakki taninmasini düzenleyen Nüfus Planlamasi Hakkinda Kanun çikarildi.

22 Aralik 1966 Esit deðerde is için kadin ve erkek isçiler arasinda ücret esitliðini saðlayan 1951 tarihli 100 sayili ILO sözlesmesi onaylandi.

26.03.1971 Ilk kadin bakan (Türkan Akyol) atandi.

1975 Birlesmis Milletler tarafindan Mexico City'de Birinci Dünya Kadin Konferansi düzenlendi ve bunu takiben 1975-85 yillari arasindaki dönem "Kadin On Yil " olarak ilan edildi.

27 Mayýs 1983 10 haftaya kadar olan gebeliklerin kürtajla sona erdirilmesi ve gönüllü cerrahi sterilizasyon yöntemlerine izin verilmesi Nüfus Planlamasi Hakkinda Kanun'da yapilan deðiþsklikle saðlandi. Kürtaj için evli kadinlara kocadan izin alma kosulu getirildi.

1985 Türkiye, Birlesmis Milletler Kadinlara Karsi Her Türlü Ayrimciliðin Önlenmesi Sözlesmesini (CEDAW) imzaladi ve sözlesme 1986 yilinda yürürlüðe girdi.

1985 5. Bes Yillik Kalkinma Plani'nda kadin konusu ilk kez bir sektör olarak yer aldi ve bu konuda politikalar belirlendi.

1987 Devlet Planlama Teskilati'nda Kadina Yönelik Politikalar Danisma Kurulu kuruldu.

1989 Istanbul Üniversitesi'nde ilk Kadin Sorunlari Araþstirma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Bugün üniversiteler bünyesinde kurulan bu merkezlerin sayisi yurt çapinda 13'e ulasti.

24 Ocak 1989 Içisleri Bakanliði kaymakamlik sinavlarina kadinlarin da alinacaðini açikladi.

29 Kasým 1990 Kadinin çalismasini kocanin iznine baðlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Iptal karari 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 sayili Resmi Gazete'de yayimlandi.

1990 Tecavüz maðdurunun hayat kadini olmasi halinde cezanin indirilmesini öngören Türk Ceza Kanunu'nun 438. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafindan yürürlükten kaldirildi.

14 Nisan 1990 Kadýn Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfi, ilk kadin kütüphanesi ve bilgi merkezini açti.

1990 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü bünyesinde, þiddete uðrayan kadinlara ve çocuklara destek hizmeti vermek üzere ilk kadin konukevleri açilmaya baslandi. 2000 yili itibariyle bu sayi yediye yükselirken kapasiteleri 170'e ulasti.

1990 422 Sayili Kanun Hükmünde Kararname ile Kadinin statüsü ve Sorunlari Baþkanliði kuruldu. 25.10.1990 tarihinde kadin sorunlari konusunda ulusal mekanizma olarak Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü (KSSGM) 3670 sayili kanunla Çaliþma ve Sosyal Güvenlik Bakanliðina baðli olarak kuruldu ve 24.06.1991 tarihinde de Baþbakanliða baðlandi.

Eylül 1990 Yerel yönetimler kadin konusunda özellikle iiddete uðrayan kadinlara yönelik hizmet vermeye basladi. Türkiye'deki ilk kadin siðinma evi Bakirköy Belediyesi tarafindan açildi.

1991 48. Hükümet döneminde ilk kadin vali (Lale Aytaman) Muðla iline atandi.

17-20 Þubat 1992 Birlesmis Milletler Uluslararasi Kadinin ilerlemesi için Arastirma ve Eðitim Merkezinin (INSTRAW) toplantisinda, Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü Türkiye'de kadin konusunda odak noktasi olarak kabul edildi.

1993 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birlesmis Milletler Kalkinma Programi isbirliði ile "Kadinin kalkinmaya Katilimini Güçlendirme Ulusal programi Projesi" uygulamaya baslandi. Kadinin Statüsü ve Sorunlari genel Müdürlüðü'nün yürüttüðü proje kapsaminda; eðitim programlari, arastirma projeleri, pilot projeler ve istatistik/yayin faaliyetleri yürütüldü. 16 arastirma projesinin yani sira pek çok eðitim programi ve pilot proje desteklendi, araþtirma projelerinin bir kismi ve toplumsal cinsiyet temelinde farkli konularda olusturulan özet göstergeler kitap haline getirildi.

Ayrica cinsiyete dayali veri tabani olusturulmasi amaciyla Devlet istatistik Enstitüsü'nde Toplumsal Yapi ve Kadin istatistikleri subesi kuruldu.

1993 istanbul Üniversitesi'nde ilk Kadin Arastirmalari Ana Bilim Dali açildi ve yüksek lisans programi vermeye baþladi. Bugün Kadin Çaliþmalari Ana Bilim Dali açarak Yüksek Lisans Programi veren üniversite sayisi dörde ulasti.

1993 Kadin Dayanisma Vakfi, Altindað Belediyesinin desteðiyle kadin danisma merkezi ve kadin siðinma evini açti.

25 Haziran 1993 Türkiye'nin ilk kadin basbakani (Tansu Çiller) hükümeti kurdu.

5-8 Aralik 1993 Kadin ve Sosyal Hizmetler Müstesarliði ve Ankara Üniversitesi. Kadin Sorunlari Araþtirma ve Uygulama Merkezi isbirliði ile "Kadin Kimliði Kongresi" düzenlendi. Kongre gündemini; kadin emeðinin biçimleri, siyasette kadin kimlikleri, kadin bedeninin taninmasi, kadin imgesinin üretimi ve dolasimi, sanatin içinden kadin ve kadin örgütlenme biçimleri baslikli konular olusturdu.

1993 Halk Bankasinca kadinlari girisimciliðe özendirmek amaciyla kadinlara özel, düsük faizli kredi uygulamasi baslatildi.

1994 Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü bünyesinde, siddete uðrayan kadinlara hukuki ve psikolojik daniþmanlik, girisimcilik ve el emeðinin deðerlendirilmesi konularýnda hizmet vermek amaciyla Bilgi Basvuru Bankasi (3B) kuruldu.

5 Nisan 1994 Dünya Bankas ve Türkiye Cumhuriyeti .Hükümeti arasinda imzalanan ikraz Anlasmasi gereðince baslayan istihdam ve Eðitim Projesi'nin alt bilesenlerinden Kadin istihdaminin Gelistirilmesi Projesi (KÝG) Kadýnin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nce yürütülmeye baslandi. Proje kapsaminda on alti arastirma projesi gerçeklestirildi, on üç tanesi kitap haline getirildi.

Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nde kitap, makale, tez, seminer, konferans dokümanlar ve gazete kesiklerinin derlendiði ve Ankara'nýin tek kadin kütüphanesi olarak da nitelendirilebilecek bir Dokümantasyon Merkezi kuruldu. 1000 saydamdan ve web sayfasindan olusan "Kadinlara Görsel Taniklik" adli kadin fotoðraflari arþivi oluþturuldu. Kadýnlarýn çalýþma yaþamlarýna dair "Kadýn Çalýþtýkça" adlý bir belgesel/tanýtým filmi yaptirildi.

Toplumsal cinsiyet yaklasimini ana plan ve programlara yerlestirmek için resmi, özel ve sivil toplum kuruluslari çalisanlarina yönelik olarak kullanilmasi planlanan ve modüler bir eðitim materyali olan Toplumsal Cinsiyet Eðitim paketi hazirlandi ve pilot uygulamalari yapildi. Haziran 2000 tarihinde proje sonuçlandi.

1994 Türkiye Kahire'de yapilan Birlesmis Milletler Nüfus ve Kalkinma Konferansina katildi. Konferans'da kadinin statüsü ve saðlik iliskisini vurgulayan "üreme saðliði" kavrami üzerinde duruldu ve kadin saðliðinda "bütüncül" bir yaklasim benimsendi. Bu yaklasim doðrultusunda Saðlik Bakanliði koordinatörlüðünde ilgili kesimlerden saðlanan katilimla "Kadin Saðliði ve Aile Planlamasi Ulusal Eylem Plani" hazirlandi. 1998 yilinda kamuoyuna sunulan Eylem Planý 6 ana çalisma grubu tarafindan olusturuldu. Kadinin Statüsü grubunun koordinasyonunu Kadinin Statüsü ve Sorunlarý Genel Müdürlüðü üstlendi.

1995 Kurulduðundan bu yana, açtiði kadin danisma merkezi ile siddete uðrayan kadinlara danismanlik hizmeti veren Mor Çati Kadin Siðinaði Vakfi, kadin siðinaðini açti.

1995 Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nce Dünya Bankasi Japon Hibe Fonundan 1993 yilinda elde edilen finansman ile ülkemizde kadin girisimcilere saðlanan finans ve finans disi hizmetlerin neler olduðunu ve kadin girisimcilerin bu hizmetlere ulasimlarini ortaya koymak üzere bir araþtirma projesi olan Küçük Girisimcilik Projesi gerçeklestirildi. Proje kapsaminda belli illerde alan çaliþmalari yapildi ve elde edilen bilgiler kitap haline getirildi.

Þubat 1995 Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nce gönüllü kadin kuruluslari arasindaki iletisim ve dayansmayi güçlendirmek, bilgiyi yayginlastirmak için aylik "Kadin Bülteni" çikarilmaya baslandi. 11 sayi yayimlandi.

08-11Haziran 1995 Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nce Sinop'ta sivil toplum kuruluslari ve kamu kurumlari temsilcileri, parlamenterler, gazeteciler ve akademisyenlerin katildiði, "Türkiye'de Kadina Yönelik Politikalarin Oluþturulmasi" konulu dört gün süren bir toplanti düzenlendi. 4. Dünya Kadin konferansi öncesi yapilan bu toplantida, kurumsallasma, siyasal alan, çalisma yasami, kadin saðliði ve eðitim konularinda kadina yönelik politikalar belirlendi.

17-19 Temmuz 1995 Avrasya ülkeleri kadinlari arasindaki isbirliðini gelistirmek, Pekin Konferansinda Türkiye ile birlikte hareket edebilmelerine yardimci olmak amaciyla KSSGM ve Türk isbirliði ve Kalkinma Ajansi Baskanliði (TIKA) isbirliði ile "Pekin'e Giderken; Avrasya Ülkeleri Kadinlari isbirliði Kongresi" baslikli bir toplanti gerçeklestirildi. Kongrenin sonuç bildirgesinde bir isbirliði grubu olusturulmasi tavsiye edildi. Bu doðrultuda 27-29 Mart 1996 tarihleri arasinda Ankara'da "Avrasya Ülkeleri Kadinlari isbirliði Grubu Birinci Toplantisi" gerçeklestirildi. Toplantida bu isbirliðinin kurumsallasmasi için bir protokol hazirlandi, protokolün yürürlüðe girmesi için yedi katilimci ülkenin imzasinin tamamlanmasi gerekmektedir.

30 Aðustos 8 Eylül 1995 Türkiye Pekin'de yapilan ve 189 ülkenin katildiði 4. Dünya Kadin Konferansý'na katilarak taahhütleri çekincesiz olarak kabul etti.

Kasim 1995 Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma idaresi Baskanliði tarafýndan bölgedeki kadinlarin durumunun iyilestirilmesi ve kalkinma sürecine entegre edilmesi amaciyla planlanan Çok Amaçli Toplum Merkezlerinin (ÇATOM) ilki Urfa'da açildi . 2000 yili itibariyle bölgedeki sayisi 21'e ulasti.

1996 Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nce, 4. Dünya Kadin Konferansi'nda kabul edilen eylem plani ve taahhütler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluslari, üniversiteler, gönüllü kadin kuruluslari, siyasal partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve basinin katilimi saðlanarak ulusal eylem plani hazirlandi.

1996 Kadin Çaliþmalari alaninda ilk yüksek lisans diplomasi Istanbul Üniversitesi Kadin Çalismalari Ana Bilim Dali tarafindan verildi.

1996 4. Dünya Kadin Konferansinda verilen taahhütler gereðince Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü koordinasyonunda gönüllü kadin kuruluslarinin katilimiyla kadin sorunlarinin yoðunlastiði dört alanda; eðitim, saðlik, hukuk ve istihdam komisyonlari olusturuldu.

29 Haziran 1996 Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Kanunu'nun erkeðin zinasini suç olarak düzenleyen 441. maddesini anayasanin esitlik ilkesine aykiriliði gerekçesiyle iptal etti. 27.12.1996 tarih ve 228600 sayili Resmi Gazetede yayimlanan kararda verilen bir yillik süre içinde yasal düzenleme yapilmamasi nedeniyle erkeðin zinasi 27.12.1997 tarihinden itibaren suç olmaktan çikti.

1996 Tarim ve Köyisleri Bakanlýði bünyesinde "Kirsal Kalkinmada Kadin Daire Baskanliði" kuruldu.

1997 Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü koordinasyonunda 13 il valiliði bünyesinde "Kadinin Statüsü Birimleri" kuruldu.

22 Mayýs 1997 Kadinin evlendikten sonra kocasinin soyadini almakla birlikte, kendi soyadini da kullanabilmesi Medeni Kanun'un 153. maddesinde yapilan deðisiklikle saðlandi.

19.11.1997 Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nün önerisi üzerine içisleri Bakanliðýinca nüfus cüzdanlarinda medeni hal kismýnda "evli/ bekar/ dul/ bosanmis" gibi ifadelerin yerine sadece "evli" veya "bekar" ifadelerinin kullanilmasini düzenleyen genelge yayimlandi.

18 Aðustos 1997 Zorunlu temel eðitimi beþ yýldan sekiz yýla çýkaran 4306 sayýlý kanun yürürlüðe girdi.

13-14 Kasým 1997 Türkiye Cumhuriyeti, amaci uzman bakanlarin çaliþma alanlari ile ilgili konularda Avrupa Konseyi faaliyetlerine etkin bir sekilde katilmalarini teþvik etmek olan Kadin-Erkek Esitliðinden Sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansi'nin dördüncüsüne ev sahipliði yapti. Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nce Istanbul'da gerçeklestirilen konferansa Avrupa Konseyine üye 40 ülkeden 38'i katildi. 176 kisinin katildiði konferans sonucunda üye ülkelerin esitlik politikalarina yön verecek bir deklarasyon hazirlandi.

23 Haziran 1998 Anayasa Mahkemesi kadinin zinasini suç olarak düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesini anayasanin esitlik ilkesine aykirilýði gerekçesiyle iptal etti. Gerekçeli karar 13.03.1999 tarih ve 23638 sayili Resmi Gazetede yayimlandi.

17 Þubat 1998 743 sayili Türk Medeni Kanun'un yerini almak üzere Adalet Bakanliði tarafindan hazirlanan Türk Medeni Kanunu Tasarisi Adalet Bakanliði ve Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nün ortaklasa yaptiðý bir toplanti ile kamuoyunun bilgisine sunuldu.

21 Ekim 1998 Adalet Bakanliði, Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü, ve kadin kuruluslarinin olusturduðu gündem sonucunda bekaret kontrolünün, ancak takibi sikayete baðli suçlarda, maðdurun rizasi alinarak, irza geçme gibi re'sen takip edilen suçlarda ancak hakim karari ile gecikmesinde sakinca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcisinin yazili izni ile yapilabileceðini düzenleyen bir genelge yayinladi.

1998 Içisleri Bakanliði'nca nüfus cüzdanlarinda yapilan düzenlemeye paralel olarak Emekli Sandiði Genel Müdürlüðü'nce verilen dul ve yetim tanitim kartlarindaki "Emekliye Yakinliði" bölümünde yer alan "dul kadin vb." ifadelerin yerine sadece "esi, kizi, oðlu, annesi, babasi" gibi ifadelerin kullanilmasi saðlandi.

1998 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Kadinlara Karsi Her Türlü Ayrimciliðin Önlenmesi Sözlesmesi'nin ana hedefleri çerçevesinde Türkiye'de kadinin durumunu deðerlendirmek amaciyla bir Arastirma Komisyonu kuruldu ve hazirlanan rapor kitap olarak Kadinin Statüsü ve Sorunlari Genel Müdürlüðü'nce yayimlandi.

17 Ocak 1998 Aile içi Siddete uðrayan kisilerin korunmasi için gerekli tedbirlerin alinmasini düzenleyen 4320 Sayili Ailenin Korunmasina Dair Kanun yürürlüðe girdi.

1998 Gelir Vergisi Kanunu'nda yapilan bir deðisiklikle aile reisinin beyanname vermesi esasi kaldirilarak kadinlarýn kocalarindan ayri olarak beyanname vermesi saðlandi.

1998 Ankara Barosu Kadin Hukuku Komisyonu tarafindan Ankara Adliyesi içinde siddete uðrayan kadinlara hukuki danismanlik ve psikolojik destek hizmetleri vermek üzere Kadin Daniþma Merkezi kuruldu.

1999 Istanbul Barosu Kadin Hukuku Komisyonu Kadin Haklari Uygulama Merkezi'ni kurdu.
 
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

            AÇIK KALPLE KONUŞAN DÜŞMAN, İÇİNDEN PAZARLIKLI DOSTTAN DAHA iyidir.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
4 Yanıt
1091 Gösterim
Son İleti 08 Eylül 2008, 11:38:44
Gönderen: Felex
0 Yanıt
599 Gösterim
Son İleti 01 Ekim 2007, 22:13:49
Gönderen: ђ๏Ŧєєz
0 Yanıt
124 Gösterim
Son İleti 20 Haziran 2014, 17:02:17
Gönderen: mskrc37
0 Yanıt
233 Gösterim
Son İleti 21 Ağustos 2015, 07:34:35
Gönderen: dean534
0 Yanıt
83 Gösterim
Son İleti 20 Nisan 2017, 10:25:28
Gönderen: emgyapı

web hosting Domain Web
İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan sevdaligul.com forum sitemizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. sevdaligul.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler sevdaligul@gmail.com  adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde sevdaligul.com  yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.